Хидравлични системи и специални хидравлични станции за промишлеността имат широко приложение в различни промишлени дейности. Сектори, като минно дело, индустриални системи, автомобилостроене, корабостроене, подемно-транспортна техника, машиностроене и авиационна техника са немислими по своето съществуване без тези специални хидравлични системи, които обслужват по-голямата част от производството в тези случаи.
Какво представлява една специална хидравлична станция?
По своя характер хидравличните станции и системи са много разнообразни и обслужват различни нужди, като подаване на въздух, подемна дейност, залепване и щанцоване, както и много други неща. Но тяхното устройство се доближава по принципа си на изграждане. Обикновено една станция с хидравличен характер се състой от: една или няколко помпи, резервоар за съхранение на течността (течността е основния генератор на енергия в случая), двигател или още наречен агрегат по задвижването, хидравлични елементи (разпределители, клапани, цилиндри, блокове и други), филтри и охладител (поддържа нужната работна температура за течността в станцията).
Помпата на хидравлични системи и специални хидравлични станции за промишлеността обикновено е снабдена с управление. Често пъти работните хидравлични станции имат и втора помпа. Тя изпълнява функцията да доставя свръхвисоко налягане, което в повечето процеси се налага за оптимална работа. Предпазните клапани са задължителна част от една станция на хидравличен принцип, била тя преса, подемник или нещо друго. Те имат функцията да регулират налягането и при евентуално свръхнатоварване да предотвратят инциденти.
В резервоара на хидравлични системи и специални хидравлични станции за промишлеността са налични смукателни филтри, за по-добро разпределение и изтласкване на работната течност. Освен това тръбните връзки, уредите за измерване на температура и налягане, както и нивото на флуида, заедно с уплътненията и отворите за оглед и почистване са също важни компоненти.
Основно в устройството на хидравличните станции се използват два вида помпи, в зависимост от характера на работата на станцията. Единият вид са помпи с постоянен дебит, а другият помпи с променлив дебит. Първите са удачни за постоянни задвижвания и прости движения с възвратно-постъпателен характер, докато вторите са предназначени за станции с по-сложна функционална дейност.