SME EXPORT BG организира участие на International subcontracting fair for parts, components, modules and technologies 2019 – February 5 – 8, 2019 Leipzig Z

 

Клъстер на малките и средни износители  (SME EXPORT BG, web: www.sme-export.bg) организира участие на 4 български фирми в сферата на машиностроенето по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” Проект № BG16RFOP002-2.009-0039-C01. Фирмите са: Техмаш ООД /хидравлични изделия и детайли за тях/ web: www.techmash-ltd.com, Фабко ООД /механична обработка на детайли/ web: www.fabcometal.net, Янев инженеринг ООД /обработка на листов материал/ web: www.janevengineering.com, Ватек ООД /системи за пречистване и обработка на вода, лазерно рязане/ web: www.watec.bg. Фирма „ИЮ Консулт“, която е и една от фирмите-основателки на Клъстера осъществява административно и организационно подпомагане на дейностите на Клъстера, включително и участието на компаниите в международни изложения.

Основните представени групи на поддоставчици в изложбата са: металообработване и машиностроене, компоненти и резервни части за машини, индустриална автоматизация, енергия, дигитални технологии, снабдяване и оборудване, технологии за обработка на повърхности и др.

Участието ще даде възможност на фирмите да намерят нови клиенти, да подобрят  ефективността си чрез откриване на иновативни технологии и да повишат своята производителност.

 

================

За изложението:

За тринадесетте години на своето съществуване, от поддържащо изложение, Z Leipziger Messe постепенно се превърна в международен търговски панаир за части и компоненти за производството и промишлеността. Експертите го препоръчват като отлична платформа за маркетиране и представяне на нови продукти, както и на цялoстна гама от услуги и продуктови портфолиа.

http://www.leipziger-messe.com/