Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители – „Избор с публична покана“ Номер на договор за БФП № BG-RRP-3.004-1534-C01, ТЕХМАШ ООД с предмет:

Документация за участие в процедура „Закупуване и внедряване на ERP система за управление на ресурсите“ / линк към документите /

Документация за участие в порцедура „Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на високотехнологично оборудване“ / линк към документите /.

Дата на обявление 20.11.2023

Крайна дата за подаване на оферти 28.11.2023