Изпълнителната Aгенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие в Международна търговска конференция за електроника, металообработка, кабели, гума, пластмаса, оборудване, услуги, логистика и опаковки, която се проведе на 24 ноември 2016 г. в RIN Grand Hotel, гр. Букурещ, Румъния . На конференцията участваха български, румънски, сръбски и германски фирми, сред които и фирма ТЕХМАШ ООД. Организираните бяха В2В срещи с германски компании, които искат да укрепят отношенията с бизнес партньори и доставчици в региона на Румъния, България и Сърбия и да открият и да установяват отношения с нови бизнес партньори. Платформата Fit for Growth е създадена с цел растеж и съчетава информация, ноу-хау, работа в мрежа и B2B-възможности. Платформата позволява на доставчиците да се свържат с купувачи директно чрез В2В срещи.