ТЕХМАШ ООД изпълнява проект №BG-RRP-3.004-1534-C01, наименование: Технологична модернизация в предприятието по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, на стойност: 310 000.00 лв., от които 155 000.00 лв. безвъзмездно финансиране. Безвъзмездната помощ е 50%. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца: 10.04.2023 – 10.04.2024.

Общата цел на настоящото проектно предложение е да се създадат устойчиви условия за растеж и развитие на Техмаш ООД чрез цифровизация и дигитализация на производствените процеси, и повишаване на производствения капацитет.