Политика за поверителност

 

Техмаш ООД разбира, че вашата поверителност е важна за вас и, че ви е грижа за това как се използват личните ви данни. Ние уважаваме и ценим поверителността на всички наши клиенти и ще събираме и използваме лични данни по начини, които са описани тук, и по начин, който е в съответствие с нашите задължения и вашите права съгласно закона.

1.Информация за нас

Техмаш ООД

Пощенски адрес: България, 6100 Казанлък, Западна индустриална зона

Имейл адрес: office@techmash-ltd.com

Телефонен номер: + 359 898 287 399, + 359 899 190 767.

2. Какво обхваща това известие?

Тази информация за поверителност обяснява как използваме вашите лични данни: как се събират, как се съхраняват и как се обработват. Той също така обяснява вашите права съгласно закона, отнасящ се до вашите лични данни.

3. Какво представлява личните данни?

Личните данни се определят от общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679 на ЕС) („GDPR“) като „всяка информация, отнасяща се до подлежащо на идентифициране лице, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез посочване на идентификатор“.

Личните данни по-опростено, всяка информация за вас, която ви позволява да бъдете идентифицирани. Личните данни обхващат очевидна информация, като например вашето име и данни за контакт, но също така обхващат и по-малко очевидна информация, като например идентификационни номера, електронни данни за местоположението и други онлайн идентификатори.

Личните данни, които използваме, са посочени в част 5, по-долу.

4. Какви са моите права?

Съгласно GDPR имате следните права, за които винаги ще работим да защитим:

а) Правото да бъдете информирани за нашето събиране и използване на вашите лични данни. Това известие за поверителност трябва да ви каже всичко, което трябва да знаете, но винаги можете да се свържете с нас, за да разберете повече или да зададете въпроси, използвайки подробностите в част 11.

б) Правото на достъп до личните данни, които държим за вас. Част 10 ще ви каже как да направите това.

в) Правото да се поправят личните ви данни, ако някоя от вашите лични данни, притежавани от нас, е неточна или непълна. Моля, свържете се с нас, използвайки подробностите в част 11, за да разберете повече.

г) Правото да бъдем забравени, т.е. правото да поискаме от нас да изтрием или по друг начин да се разпореждаме с всякакви ваши лични данни, които имаме. Моля, свържете се с нас, използвайки подробностите в част 11, за да разберете повече.

д) Правото да ограничите (т.е. да предотвратите) обработването на вашите лични данни.

е) Правото да възразим срещу нас, използвайки вашите лични данни за определена цел или цели.

ж) Право на преносимост на данните. Това означава, че ако сте ни предоставили лични данни директно, ние ги използваме с вашето съгласие или за изпълнение на договор и тези данни се обработват с автоматизирани средства, можете да поискате от нас копие на тези лични данни да използвате повторно с друга услуга.

з) Права, свързани с автоматизирано вземане на решения и профилиране. Ние не използваме вашите лични данни по този начин.

За повече информация относно използването на личните ви данни или упражняването на вашите права, както е посочено по-горе, моля, свържете се с нас, като използвате подробностите, посочени в част 11.

5. Какви лични данни събирате?

Може да съберем някои или всички от следните лични данни (това може да се различава в зависимост от взаимоотношенията ви с нас):

 • Името
 • Пол
 • Адрес
 • Имейл адрес;
 • Телефонен номер;
 • Име на фирмата;
 • Длъжност;
 • Професия
 • Информация за вашите предпочитания и интереси;

 

6. Как използвате личните ми данни?

Съгласно GDPR трябва винаги да имаме законна основа за използване на лични данни. Това може да е така, защото данните са необходими за изпълнението на договор с вас, тъй като сте се съгласили да използваме личните ви данни или защото е в нашите легитимни бизнес интереси да го използваме. Вашите лични данни могат да се използват за една от следните цели:

 

 • Предоставяне и управление на профила ви.
 • Доставка на нашите продукти и/или услуги.
 • Персонализиране и приспособяване на нашите продукти и/или услуги за вас.
 • Общуваше с вас. Това може да включва отговаряне на имейли или повиквания от вас.
 • Предоставяне на информация по имейл, телефон и/или публикация, които сте включили (можете да се отпишете  по всяко време, като се свържете с нас в писмена форма, по пощата или по имейл.

С ваше разрешение и/или когато е разрешено от закона, ние също така можем да използваме вашите лични данни за маркетингови цели, които могат да включват връзка с вас по имейл, телефон и/или публикация с информация, новини и оферти за нашите продукти или услуги. Няма да ви бъде изпратен незаконен маркетинг или спам. Ние винаги ще работим за пълно защита на вашите права и за спазване на нашите задължения съгласно GDPR и регламентите за поверителност и електронни съобщения (ЕО) 2003 и винаги ще имате възможност да се отпишете.

7. Колко дълго ще съхранявате личните ми данни?

Ние няма да съхраняваме вашите лични данни за по-дълго време, отколкото е необходимо, като се има предвид причината (ите), поради която са били събрани за първи път. Следователно вашите лични данни ще се съхраняват за следващите периоди (или, когато няма фиксиран период, ще се използват следните фактори, за да се определи колко дълго се съхраняват):

8. Website

Нашият сайт използва бисквитки, за да ви отличи от останалите посетители. Бисквитките са текстови файлове, поставени на вашия компютър за събиране на стандартна информация в Интернет и информация за поведението на посетителите. Информацията се използва за проследяване за използването на сайта и ни позволява:

 

 • подобрим нашия уебсайт и потребителски опит
 • съставя статистически доклади за активността на посетителите за вземане на решения относно нашите продукти и услуги
 • Нашият уебсайт ще издаде бисквитки на вашата система, когато осъществявате достъп до и използвате нашия сайт и ще бъдете помолени да се съгласите с това по това време (например, когато ни посетите). Бисквитките не засягат поверителността или сигурността ви и не могат да четат данни от вашата система или да четат файлове с бисквитки, създадени от други уебсайтове. Можете да настроите системата да не приема „бисквитки“, ако желаете (например като промените настройките на браузъра си, така че бисквитките да не се приемат) или да забраните селективно конкретни бисквитки на този уебсайт, но някои от функциите на сайта може да не функционират, ако премахнете бисквитките от вашата система.
 • Ние редовно записваме IP адресите на посетителите на нашия уебсайт в регистрационен файл за сигурност. Никоя от тези данни не се обработва допълнително, освен ако нямаме основателна причина да го направим, като например за профилиране и блокиране на заплахи за нашия уебсайт.
 • Нашият уебсайт използва строго необходими бисквитки като част от основните си функции. Данните за сесиите се съхраняват в браузърите на посетителите, за да разрешат функционалността за влизане и обработка на поръчките. Тези бисквитки остават активни в продължение на 12 месеца. Ние не търсим съгласие за сесийни бисквитки, които изтичат, когато напускате нашия уебсайт.
 • В допълнение, нашият уеб сайт може да събира IP адреси, географски, езикови и други данни. Тази информация не се събира, освен ако съгласието е изрично дадено от посетителите. Тези данни понякога се анализират, за да се подобри ефективността на нашия уебсайт и практическата работа на потребителите. Тези данни са анонимни и се споделят с Google Analytics, където се съхраняват за максимум 26 месеца. Политиката за поверителност на Google може да бъде намерена тук: https://policies.google.com/

Формуляри за контакт:

Нашите уебсайтове включват формуляри за контакти, които имейл съобщения директно до нашите имейл сървъри. Ние не записваме или съхраняваме съобщения за формуляр за контакт, но вашите лични данни (имейл адрес, име, IP адрес и всяко съобщение, което подавате) ще бъдат записвани от нашите имейл сървъри (или нашия доставчик на имейл услуги). Ние не използваме информация, предоставена чрез нашите формуляри за контакт за маркетингови цели и активно изискваме съгласие за използване на лични данни чрез нашите формуляри, така че да можем да се ангажираме с подателя по имейл..

9. Споделяте ли моите лични данни?

Ние няма да споделяме личните ви данни с трети страни за каквито и да е цели, при условие че има едно важно изключение. При някои ограничени обстоятелства може да се наложи да споделим определени лични данни, които може да включват вашите, ако сме въвлечени в съдебни производства или в съответствие с правни задължения, съдебна заповед или инструкции на правителствен орган.

10. Как мога да имам достъп до личните си данни?

Ако искате да знаете какви лични данни имаме за вас, можете да ни помолите за подробности за тези лични данни и за копие от него (където се съхраняват такива лични данни). Това е известно като „заявка за достъп до субекта“.

Всички заявки за достъп до обект трябва да се отправят в писмена форма и да се изпращат до имейла или пощенските адреси, посочени в част 11.

Обикновено не се начисляват такси за заявка за достъп на субекта. Ако заявката ви е „явно неоснователна или прекомерна“ (например, ако правите повтарящи се искания), може да бъде начислена такса за покриване на административните ни разходи в отговор на това. Ще отговорим на искането ви за достъп до субекта в рамките на един месец или 30 дни и, във всеки случай, не повече от един месец или 30 дни от получаването му. Обикновено се стремим да предоставим пълен отговор, включително копие на вашите лични данни в рамките на това време. В някои случаи обаче, особено ако заявката ви е по-сложна, може да се изиска повече време до максимум три месеца от датата на получаване на вашето искане.  

11. Как да се свържа с вас?

За да се свържете с нас относно нещо, свързано с вашите лични данни и защита на данните, включително да направите заявка за достъп, моля, използвайте следните подробности (за вниманието на GDPR DPO:

Пощенски адрес: България, 6100 Казанлък, Западна индустриална зона

Имейл адрес: office@techmash-ltd.com

Телефонен номер: +359 898 287 399, +359 899 190 767.

 

12. Промени в настоящото известие за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме това съобщение за поверителност от време на време. Това може да е необходимо, например ако законът се промени или ако променим нашия бизнес по начин, който засяга защитата на личните данни.

Всички промени ще бъдат предоставени на нашия уебсайт.