Покана събитие

Уважаеми,

С настоящото писмо бих искала да ви поканя на пресконференция на тема: „Представяне на внедрените нови технологии за ефективно използване на ресурсите в TEХМАШ ООД“ във връзка с изпълнение на Проект Но BG16RFOP002-3.004-0179-C01. На пресконференцията ще се представи подробна информация за внедрените в производствения процес нови стругови и обработващи центри с ЦПУ, свързани с по-ефективното използване на суровините и намаляване на производствения отпадък. Събитието ще се проведе на 23.08.2019г. 14:00ч. в kонферентната зала на хотел Казанлък.

Повече информация можете да намерите в приложената покана.