НОВИНИ

ТЕХМАШ ООД изпълнява проект №BG-RRP-3.004-1534-C01, наименование: Технологична модернизация в предприятието по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Национален план за възстановяване
Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители – „Избор с публична покана“ , ТЕХМАШ ООД с предмет: Документация за
Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители – „Избор с публична покана“ Номер на договор за БФП №
Покана събитие Уважаеми, С настоящото писмо бих искала да ви поканя на пресконференция на тема: „Представяне на внедрените нови технологии
        Техмаш ООД внедри нова високоавтоматизирана технологична линия , която допринесе за оптимизирането на производствените процеси и
SME EXPORT BG организира участие на International subcontracting fair for parts, components, modules and technologies 2019 – February 5 –
Techmash - Hydraulic Cylinders will participate in Europort 2017 in Rotterdam
Техмаш с участие на Europort 2017 Техмаш ООД участва в национален щанд Хале 6, Щанд 6003 организиран от ИАНМСП (Изпълнителна
Техмаш ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001- 1012-C01, наименование: „Подобряване на производствения капацитет на Техмаш ООД чрез закупуване на автоматизирано технологично оборудване“
Хидравлични системи и специални хидравлични станции за промишлеността имат широко приложение в различни промишлени дейности. Сектори, като минно дело, индустриални
Изпълнителната Aгенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие в Международна търговска конференция за електроника, металообработка, кабели,