ОБРАБОТВАЩИ ЦЕНТРОВЕ

CNC СТРУГОВЕ


ДРУГИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

Универсален струг С 11 – 3бр., Универсален струг С10 – 2бр.,
Струг С13 МВ – 3бр., Шлайф машина ФНК 25,
Универсална шлайф машина FVW 59,
Огъваща машина, Абкант,
Заваръчна машина Cеmpy weld – 2бр.,
Обработващ център ЦМ522,
Пробиваща машина 100 А, Преса,
Козлови тип фредзова машина 12 – 1204,
Хидравлична ножовка ОН 400 – 3бр.,
Универсална шлайф машина Ф32ТОS- 2бр.,
Огъваща преса РА160/3150, Струг С505,
Универсална шлайф машина 676П,
Хидравлична ножовка ХН 25 М,
Щос машина, Пробивна машина,
Радиал, Заточваща машина,
Електрическа заваряща машина Г -500А,
Маркираща машина ММ500,
Устройство за бърза смяна на челюсти,
Машина за рязане и лющене ТДЕ,
Пробивна машина 60 тона,
Пробивна машина 43 тона,
Машина за газово рязане и др.