Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители – „Избор с публична покана“ , ТЕХМАШ ООД с предмет:

 

Документация за участие в процедура „Закупуване и внедряване на ERP система за управление на ресурсите“ / линк към документите /

Срок за прием на оферти– до 29.01.2024.