Описание на продукта:

Хидравлични станции

Хидравличните станции са източник на захранване на хидравлична система с работен флуид под определено налягане.