Описание на продукта:

Цилиндър бутален хидравличен (ЦБХ)

Предназначени са за вграждане в хидрозадвижването на машини и съоръжения.

Хидравличен цилиндър бутален – двойнодействащ. Движението на буталния прът на хидравличния цилиндър се извършва под въздействието на работния флуид.