Описание на продукта:

Хидравличен цилиндър спомагателен

Хидравличен цилиндър бутален – двойнодействащ. Движението на буталния прът на хидравличния цилиндър се извършва под въздействието на работния флуид.

Осъществява линейно движение и предаване на сила за преместване на съоръжения от минно оборудване.