Описание на продукта:

Пилотен предпазен клапан

Вгражда се към основния питател на телескопичен цилиндър двойнодействащ СТН за крепежна секция на минно оборудване. Настраен е на налягане 320Bar. При увеличаване на налягането над

320 Bar предпазва хидравличния цилиндър от разрушение.