Описание на продукта:

Машина с ЦПУ: C832C

 Височина на центрите   467  mm
 Диаметър над направляващите   930  mm
 Диаметър над супорта   610   mm
 Разстояние между центрите   1500 mm
 Ширина на направляващите   560 mm