НОВИНИ

/НОВИНИ/

SME EXPORT BG организира участие на International subcontracting fair for parts, components, modules and technologies 2019 – February 5 – 8, 2019 Leipzig Z

By | февруари 27th, 2019|НОВИНИ|

SME EXPORT BG организира участие на International subcontracting fair for parts, components, modules and technologies 2019 – February 5 – 8, 2019 Leipzig Z   Клъстер на малките и средни износители  (SME EXPORT BG, web: www.sme-export.bg) организира участие на 4 български фирми в сферата на машиностроенето по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” Проект № BG16RFOP002-2.009-0039-C01. [...]

Техмаш с участие на Europort 2017 в Ротердам

By | октомври 4th, 2017|НОВИНИ|

Техмаш с участие на Europort 2017 Техмаш ООД участва в национален щанд Хале 6, Щанд 6003 организиран от ИАНМСП (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия) в Международното търговско изложение за корабостроене Europort 2017, 7-10.11.2017г., Ротердам, Холандия заедно с още 11 фирми избирани от цяла България. Международното изложение Europort е утвърдено като едно [...]

Техмаш ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001- 1012-C01

By | май 19th, 2017|НОВИНИ|

Техмаш ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001- 1012-C01, наименование: „Подобряване на производствения капацитет на Техмаш ООД чрез закупуване на автоматизирано технологично оборудване“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002- 2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на стойност: 355 500.00 лв., от които 211 522.50 лв. европейско и 37 327.50 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е [...]

Видове хидравлични системи и специални хидравлични станции за промишлеността

By | март 31st, 2017|НОВИНИ|

Хидравлични системи и специални хидравлични станции за промишлеността имат широко приложение в различни промишлени дейности. Сектори, като минно дело, индустриални системи, автомобилостроене, корабостроене, подемно-транспортна техника, машиностроене и авиационна техника са немислими по своето съществуване без тези специални хидравлични системи, които обслужват по-голямата част от производството в тези случаи. Какво представлява една специална хидравлична станция? По [...]

ТЕХМАШ ООД участва на Fit for Growth 2016 – 23 to 24 November 2016

By | март 25th, 2017|НОВИНИ|

Изпълнителната Aгенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие в Международна търговска конференция за електроника, металообработка, кабели, гума, пластмаса, оборудване, услуги, логистика и опаковки, която се проведе на 24 ноември 2016 г. в RIN Grand Hotel, гр. Букурещ, Румъния . На конференцията участваха български, румънски, сръбски и германски фирми, сред които и [...]