ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ ПРОИЗВОДСТВО

ХИДРАВЛИЧНИ ЦИЛИНДРИ

МИННО-ДОБИВНА ИНДУСТРИЯ

КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ

ХИДРАВЛИКА ЗА МАШИНИ И СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

ХИДРАВЛИЧНИ ИЗДЕЛИЯ

КАТАЛОЗИ И СЕРТИФИКАТИ

ИСТОРИЯ

Techmash Hydraulics

Техмаш ООД е основана през 1996г. , като съвместно Българо – Руско – Немско предприятие за разработка, изработка и изпитания на нови хидравлични изделия.Дейността на фирмата е проектиране, производство, внедряване и сервиз на:

  • хидравлични цилиндри:
  • стандартни и нестандартни за корабна, минна промишленост и строителство;
  • хидравлични елементи и системи;
  • хидравлично оборудване;
  • хидравлични разпределители, дросели, клапани, блокове, хидравлични задвижвания;
  • хидравлични станции, стендове;
  • нестандартно оборудване и екипировка.

КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ

НАШАТА ПРОДУКЦИЯ

НОВИНИ

SME EXPORT BG организира участие на International subcontracting fair for parts, components, modules and technologies 2019 – February 5 – 8, 2019 Leipzig Z

SME EXPORT BG организира участие на International subcontracting fair for parts, components, modules and technologies 2019 – February 5 – 8, 2019 Leipzig Z   Клъстер на малките и средни [...]

  • Techmash - Hydraulic Cylinders will participate in Europort 2017 in Rotterdam

Техмаш с участие на Europort 2017 в Ротердам

Техмаш с участие на Europort 2017 Техмаш ООД участва в национален щанд Хале 6, Щанд 6003 организиран от ИАНМСП (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия) в Международното [...]

Техмаш ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001- 1012-C01

Техмаш ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001- 1012-C01, наименование: „Подобряване на производствения капацитет на Техмаш ООД чрез закупуване на автоматизирано технологично оборудване“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002- 2.001 „Подобряване [...]

Видове хидравлични системи и специални хидравлични станции за промишлеността

Хидравлични системи и специални хидравлични станции за промишлеността имат широко приложение в различни промишлени дейности. Сектори, като минно дело, индустриални системи, автомобилостроене, корабостроене, подемно-транспортна техника, машиностроене и авиационна техника са [...]